Tag: มิกซ์ดิจิตอล

มิกซ์ดิจิตอล คืออะไร ต่างจากมิกซ์แอนะล็อก อย่างไรมิกซ์ดิจิตอล คืออะไร ต่างจากมิกซ์แอนะล็อก อย่างไร

มิกซ์ดิจิตอล

ในปัจจุบันระบบเสียงมีการพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้น องค์กประกอบที่มีความสำคัญในระบบเสียง ก็คือ มิกซ์เซอร์ หน้าที่คือการผสมผสานเสียง โดยนำสัญญาณเสียงเข้าทาง input จากนั้นผสมเสียงต่างๆ เช่น การบาลานซ์เสียงไมโครโฟน ปรับเสียงเครื่องดนตรีให้เหมาะสม จากนั้นจึงส่งสัญญาณเสียงออกไปที่ช่อง output มิกซ์เซอร์ในปัจจุบันมีสองประเภทคือ มิกซ์เซอร์แอนะล็อกและมิกซ์เซอร์ดิจิตอล หลายคนสงสัยว่า มิกซ์ดิจิตอลกับแอนะล็อกแตกต่างกันอย่างเราจะพาไปหาคำตอบ มิกซ์แอนะล็อก เริ่มต้นกันที่มิกซ์แอนะล็อก มิกซ์ประเภทนี้ผู้ควบคุมจะต้องปรับแต่งสัญญาณเสียงต่างๆ...