Day: August 6, 2022

โปรตีน ถั่วเหลือง ประโยชน์ต่อสุขภาพที่คุณอาจไม่เคยรู้โปรตีน ถั่วเหลือง ประโยชน์ต่อสุขภาพที่คุณอาจไม่เคยรู้

โปรตีนถั่วเหลือง

soy protein หรือโปรตีน ถั่วเหลืองคือสารสกัดจากถั่วเหลืองนั่นเอง โปรตีนที่สกัดได้จากพืชเหมาะสำหรับผู้ที่ทานเจและมังสวิรัติด้วย โดยโปรตีนจากถั่วเหลืองนั้นมีการนำไปใช้เป็นส่วนผสมในอาหารหลากหลายชนิด เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับอาหารนั้นๆ ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ที่บริโภค ประโยชน์ของโปรตีนถั่วเหลือง โปรตีน ถั่วเหลืองประกอบไปด้วยกรดแอมิโนชนิดที่จำเป็นหลายชนิดเลยทีเดียว มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมีปริมาณน้ำตาลแลคโตสต่ำ จึงเหมาะกับผู้ที่แพ้ผลิตภัณฑ์นม โปรตีนถั่วเหลืองมีไฟโตอีสโทรเจน เช่น ไอโซฟลาโวน โดยมีเจนิสทีน  เดดซีน  ปริมาณที่สูงจึงมีส่วนช่วยในการบำรุงผิวพรรณและยังบำรุงกระดูกด้วย โปรตีนถั่วเหลืองมีสาร...