ตรวจเครน ตรวจอะไร ซ่อมเครน สำหรับอย่างไร เลือกที่ไหน


ซ่อมเครน

ปั้นจั่นหรือเครนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากหลายๆ ตัน โดยไม่ต้องใช้แรงงานคนยกเพราะอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงานและที่สำคัญยังมีความเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้ อย่างไรก็ตาม ควรมีการบำรุงรักษาหรือการซ่อมเครนเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เครนหรือปั้นจั่นมีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดความปลอดภัยสูงสุด

ก่อนซ่อมเครนก็ต้องมีการตรวจสอบเครนก่อน ใช่หรือไม่ เพื่อให้รู้ว่ามีจุดใดที่เกิดข้อบกพร่อง มีอุปกรณ์ใดที่ชำรุดเสียหายอยู่ได้ เครื่องมือระบบต่างๆ รับความเสียหายหรือไม่ เพื่อนำไปสู่การซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครนอย่างตรงจุด การตรวจสอบเครนโดยหลักๆ จำเป็นต้องตรวจสอบดังต่อไปนี้

  • ตรวจสอบสภาพโครงสร้างหลักปั้นจั่น สภาพรอยเชื่อมต่อสภาพน๊อตและการคลายตัว
  • ตรวจสอบระบบต้นกำลังเครน ตรวจสอบระบบหล่อลื่นเครน ระบบเชื้อเพลิง ระบบระบายความร้อน ระบบต่อกำลังและระบบเบรคเครน รวมถึงมอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้าด้วย
  • ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของปั้นจั่น ตรวจสอบชุดลิมิตสวิทช์การทำงานของชุดควบคุมพิกัดการยก
  • ตรวจสอบสลิงเครน ม้วนรอก เส้นผ่าศูนย์กลาง สลิงโซ่ ตรวจสอบการชำรุดและการสึกหรอ
  • ตรวจสอบสัญญาณเสียงและไฟแจ้งเตือน ความสว่างของไฟแจ้งเตือนและระบบเสียงเตือนได้ยินอย่างชัดเจนหรือไม่

หากตรวจสอบแล้วว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่พร้อมใช้งาน ชำรุดเสียหาย ก็ให้ทำการซ่อมบำรุงรักษาเครน การซ่อมเครนควรดำเนินการโดยทีมงานหรือวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และมีประสบการณ์มีความสามารถสามารถซ่อมเครนหรือบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เครนหรือปั้นจั่นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและที่สำคัญคือเกิดความปลอดภัยสูงสุดด้วย

หากคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการซ่อมเครน เซฟสิริ ยินดีให้บริการมีบริการซ่อมเครน บริการตรวจเครน พร้อมมีบริการเปลี่ยนอุปกรณ์เครน เครนโรงงาน ซ่อมรถเครนเฮี๊ยบ บำรุงรักษาตามแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครนหรือปั้นจั่นให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดให้บริการซ่อมเคนครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

ทำไมต้องใช้บริการซ่อมเครนกับ เซฟสิริ ที่นี่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำในระดับประเทศมากกว่า 1000 บริษัทให้บริการอย่างมาตรฐานกา รันตีด้วยการได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 เพื่อลูกค้าได้รับความมั่นใจว่าทุกกระบวนการซ่อมเครนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน การซ่อมเครนมีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่ควบคุมดูแลตลอดการให้บริการและที่สำคัญคือมีบริการรับประกันหลังการขายด้วย

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงานกับแกหรือปั้นฉะนั้นเรามักพบเห็นข่าวทั่วไปในปัจจุบันซึ่งไม่อยากให้ทุกคนมองว่ามันเป็นเรื่องทั่วไป สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากความไม่พร้อมของเครนหรือการที่เก๋ได้รับการชำรุดเสียหายไม่ได้ผ่านการซ่อมแซมบำรุงรักษาดังนั้นการขาดแคลนจึงสำคัญมากมองหาผู้ให้บริการซ่อมเทรดเลือก KFC